Accountantskantoor Timmer

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

HomeAccountancy NieuwsAanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Terug naar vorige

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast.

Algemene nabestaandenwet

De bruto-nabestaandenuitkering bedraagt:

De bruto-wezenuitkering bedraagt:

Algemene Ouderdomswet

Het bruto-ouderdomspensioen bedraagt:

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedraagt maximaal: