Accountantskantoor Timmer

Aanpassing Subsidieregeling STAP-budget

HomeAccountancy NieuwsAanpassing Subsidieregeling STAP-budget

Terug naar vorige

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget op twee punten gewijzigd om de regeling beter op de uitvoeringspraktijk aan te laten sluiten.

Het doel van de regeling is om personen, die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, financieel te ondersteunen bij het volgen van scholing om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De regeling was gericht op burgers van de EU of de EER. Onbedoeld zijn daarmee personen uitgesloten van de regeling, zoals langdurig ingezetenen, die na vijf jaar legaal verblijf in de lidstaat rechtmatig verblijf krijgen. Dat wordt aangepast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Om ervoor te zorgen dat gedurende het hele jaar scholing gevolgd kan worden en zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de regeling is gekozen voor een gefaseerde openstelling. De tijdvakken van openstelling zijn gedefinieerd als perioden van twee maanden, waarbij de eerste dag van de eerste maand van het tijdvak als startdatum wordt gehanteerd. Een tijdvak kan nu drie werkdagen worden verkort of verlengd als dat tot een efficiënter uitvoeringsproces in dat tijdvak kan leiden. De start- en einddata van de aanvraagtijdvakken zullen tijdig bekend worden gemaakt op het aanvraagportaal www.stapuwv.nl.