Accountantskantoor Timmer

Aanpassing besluit middelingsregeling

HomeAccountancy NieuwsAanpassing besluit middelingsregeling

Terug naar vorige

afbeelding bij Aanpassing besluit middelingsregeling

Aanpassing besluit middelingsregeling

De middelingsregeling is ingevoerd om progressienadelen op te vangen in situaties waarin de hoogte van het inkomen uit werk en woning sterk schommelt. De middelingsregeling is per 1 januari 2023 afgeschaft. De regeling is alleen nog van toepassing op middelingstijdvakken waartoe 2022 of een eerder jaar behoort. Dit betekent dat het laatste tijdvak waarop de middelingsregeling van toepassing is, bestaat uit de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024. Een middelingstijdvak bestaat uit drie aaneengesloten gehele kalenderjaren waarin iemand een binnenlandse belastingplichtige of een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Als dat niet het gehele kalenderjaar het geval is, kan dat jaar geen onderdeel zijn van een middelingstijdvak. De staatssecretaris heeft onder voorwaarden goedgekeurd dat een dergelijk jaar voor toepassing van de middelingsregeling als geheel kalenderjaar wordt aangemerkt.

VoorwaardenVoor deze goedkeuring gelden in aanvulling op de voorwaarden voor toepassing van de middelingsregeling de volgende voorwaarden:

  1. Het belastbare inkomen uit werk en woning in het deeljaar is hoger dan in beide andere jaren van het middelingstijdvak.
  2. Een middelingstijdvak mag slechts één deeljaar omvatten.
  3. De binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplicht in het deeljaar is begonnen of geëindigd als gevolg van migratie of geëindigd als gevolg van het overlijden van de belastingplichtige.