Accountantskantoor Timmer

Aandeel in reservefonds VvE is bezitting in box 3

HomeAccountancy NieuwsAandeel in reservefonds VvE is bezitting in box 3

Terug naar vorige

Het Burgerlijk Wetboek verplicht verenigingen van eigenaren (VvE) van appartementen om een reservefonds voor toekomstig onderhoud aan te houden. Volgens de Hoge Raad betekent dat niet dat het reservefonds niet (meer) als een vermogensrecht voor box 3 van de Wet IB 2001 kan worden aangemerkt. Evenmin heeft dat invloed op de wijze waarop de waarde in het economische verkeer van dat vermogensrecht moet worden bepaald. Dat volgt uit de wetsgeschiedenis van de Wet verbetering functioneren van eigenaars.

Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft Hof Arnhem-Leeuwarden terecht het aandeel in het reservefonds als een bezitting in box 3 aangemerkt. De belanghebbende betoogde dat het reservefonds een wettelijke voorziening is geworden die niet tot het eigen vermogen van de VvE behoort. Zo dat wel het geval zou zijn, heeft het reservefonds volgens de belanghebbende geen waarde in het economische verkeer. Dat betoog is niet juist.