Accountantskantoor Timmer

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

HomeAccountancy NieuwsAandachtspunten jaarafsluiting 2023

Terug naar vorige

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023
Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers.
LKV arbeidsbeperkte werknemers.
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
Leningen verstrekt aan personeel.
Heeft u werknemers in dienst die ouder zijn dan 56 jaar of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan heeft u mogelijk recht op een loonkostenvoordeel.