Accountantskantoor Timmer

Oprichting bv bij elektronische akte

HomeAccountancy NieuwsOprichting bv bij elektronische akte

Terug naar vorige

afbeelding bij Oprichting bv bij elektronische akte

Oprichting bv bij elektronische akte

In verband met de invoering van een Europese richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht zijn Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt gewijzigd.

Als gevolg van deze wijzigingen kan een bv worden opgericht bij elektronische notariële akte door onderdanen van een lidstaat van de EU. De akte van oprichting kan worden verleden in de Engelse taal. Dat geldt ook voor een latere statutenwijziging op voorwaarde dat de akte van oprichting in het Engels is gesteld en de taal van de statuten naderhand niet is gewijzigd. Als een vennootschap wordt opgericht bij elektronische akte kan de inbreng alleen bestaan uit geld.

De wet is in het Staatsblad geplaatst en treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dat tijdstip kan per artikel of onderdeel daarvan verschillend kan worden vastgesteld.